در ادامه بحث قبلی تا اینجا پیش رفتیم که با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا می توانیم در کوتاه ترین زمان ممکن یک سایت راه اندازی کنیم.

برای اجرای اینکار ، شما به یه نرم افزار که سیستم مدیریت محتوا رو نصب می کنه احتیاج دارید. این نرم افزار دقیقا مانند نرم افزار هایی است که شما روی سیستم کامپیوتری خود نصب می کنید. با این تفاوت که این نرم افزارها روی سیستم های سرور نصب می شوند، یعنی شما برای نصب نیاز به یک سرور دارید.